Reglament de la Cursa

Informació General

 1. Cursa oberta a tothom que accepti el present reglament, sense distinció de sexe o nació.

 2. Distàncies de 5 i 10 km.

 3. L'edat mínima per a participar a la cursa de 5 km és de 10 anys i la de 10 km és de 14 anys. A més a més, pels menors d'edat cal presentar l'autorització signada pel pare/mare o tutor/a en el moment de la recollida del dorsal. L'organització no es fa responsable en cas de falsificació de l'edat. (AUTORITZACIÓ MENORS). Cal ensenyar el DNI del pare/mare o tutor/a al moment d'entregar l'autorització.

 4. Circuït pla amb 100% asfalt. El recorregut és pels carrers del Palau d’Anglesola (veure Circuit)

 5. Sortida a l’Avinguda Sant Roc a l’altura del pavelló municipal del Palau d'Anglesola a les 10:00 hores del matí del dia 29 de Gener de 2022.

 6. La cursa es pot suspendre per causes meteorològiques molt adverses o motius greus de força major. En aquests casos l'organització comunicarà als participants pels mitjans adients el nou dia i hora de celebració de la cursa.

 7. El preu de la inscripció és:

  1. 1r tram: dies 26 i 27 de novembre de 2022 o fins a un màxim de 100 inscripcions:

    • 8€ inscripció, esmorzar i bossa de l’atleta.

    • 14€ inscripció, esmorzar, bossa de l’atleta i obsequi de la cursa (el mateix per ambdues curses).

    • Cal sumar 2€ al preu de la inscripció en concepte de lloguer de xip, en cas de no disposar de xip groc

  2. 2n tram: des del 28 de novembre fins el 26 de desembre de 2022 o fins a un màxim de 300 inscrits

    • 9€ inscripció, esmorzar i bossa de l’atleta.

    • 16€ inscripció, esmorzar, bossa de l’atleta i obsequi de la cursa (el mateix per ambdues curses).

    • Cal sumar 2€ al preu de la inscripció en concepte de lloguer de xip, en cas de no disposar de xip groc

  3. 3r tram: des del 27 de desembre de 2023 fins el 25 de gener de 2023 o fins a un màxim de 500 inscrits

    • 10€ inscripció, esmorzar i bossa de l’atleta.

    • 18€ inscripció, esmorzar, bossa de l’atleta i obsequi de la cursa (el mateix per ambdues curses).

    • Cal sumar 2€ al preu de la inscripció en concepte de lloguer de xip, en cas de no disposar de xip groc

  4. En cas de disposar de places lliures, es podrà fer inscripcions el mateix dia de la cursa. Aquestes tindran un cost de 15 i inclou dorsal, xip, assegurança i esmorzar; no inclou obsequi ni bossa.

 8. El dorsal i l'obsequi (en cas d'inscriure's amb aquesta opció) es podran recollir el dissabte dia 28 de les 11:00 a les 13:00 al pavelló poliesportiu del Palau i durant el mateix dia de les 8:00 fins les 9:30. en els dos casos al pavelló poliesportiu del Palau.

 9. Avituallament líquid aproximadament a la meitat de la cursa (per la cursa de 10 Km) i avituallament líquid i sòlid a l'arribada (per ambdues curses).

 10. La cursa es donarà per acabada 1 hora i 10 minuts després d'haver-la començat.

 11. Categories:

   • Podi General, masculí i femení

   • Sènior (2009- 1983), masculí i femení

   • Veterans (1982 - 1973), masculí i femení

   • Màsters (1972 - 1922), masculí i femení

 12. Premis no acumulables entre categories.

 13. Tots els participants de la cursa rebran una bossa del corredor/a

 14. Tots els participants de la cursa poden escollir si obtenir o no l'obsequi de la cursa. La talla estarà garantida a les inscripcions fetes fins el dia 15/12/22. Veure condicions a Inscripcions

 15. Hi haurà servei de dutxes i vestidors al Pavelló Poliesportiu Municipal, al costat de l'arribada. Degut a la dimensió de les instal·lacions la capacitat és limitada.

 16. Hi haurà servei de guarda-roba.

 17. Les inscripcions s'obriran el dia 26 de Novembre de 2022

 18. L'organització es reserva el dret de fer ús de les imatges dels participants preses durant la cursa i les activitats relacionades amb la mateixa per la seva promoció.

 19. Les reclamacions es faran per escrit, una vegada s'hagi acabat les cursa, previ dipòsit de 30 €, i la decisió de l'organització serà inapel·lable.

 20. L'organització declina tota responsabilitat pel que fa als diferents perjudicis que la participació en les curses pot aportar als inscrits.

 21. Al inscriure's a la cursa de Sant Blai del Palau d'Anglesola, els participants donen el seu consentiment per a què l’Ajuntament del Palau d'Anglesola i Iter5, per si mateixos o mitjançant terceres entitats, tractin automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva o promocional, les seves dades de caràcter personal.

 22. No s'admetrà en cap cas la devolució de la inscripció. Només s'admetran canvis de qualsevol dada associada a les inscripcions fins a 24 hores abans del tancament del període de inscripcions que figura en el reglament de la cursa. A partir de l'últim dia del període de inscripcions fixat, no s'acceptarà cap tipus de modificació.

 23. Informem que dins del marc de l'activitat en la qual s'inscriu es captaran imatges i poden ser publicades per a fer-ne difusió. Així mateix i d'acord amb els interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la cursa de Sant Blai del Palau d'Anglesola per tot el món (reproducció de fotografies de la prova, publicació de llistat classificatoris, etc.) mitjançant qualsevol mitjà de comunicació (Internet, publicitat, etc.) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de forma expressa a l'organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut a la classificació general i la pròpia del participant, la categoria, la marca esportiva realitzada i la seva imatge. Inscrivint-se a la cursa de Sant Blai del Palau d'Anglesola autoritza a l'Ajuntament del Palau d'Anglesola i als patrocinadors de la cursa de Sant Blai la publicació de les seves dades i imatges captades dins el marc de l'activitat.


Drets d’imatge i tractament de dades personals

 1. L'organització es reserva el dret de fer ús de les imatges dels participants preses durant la cursa i les activitats relacionades amb la mateixa per la seva promoció.

 2. A l'inscriure's a la Agro-Llobera Cursa de Sant Blai , els participants donen el seu consentiment per a que l’Ajuntament del Palau d'Anglesola i Iter5, per si mateixos o mitjançant terceres entitats, tractin automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva o promocional, les seves dades de caràcter personal.

 3. Informem que dins del marc de l'activitat en la qual s'inscriu es captaran imatges i poden ser publicades per a fer-ne difusió. Així mateix i d'acord amb els interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la cursa Agro-Llobera Cursa de Sant Blai per tot el món (reproducció de fotografies de la prova, publicació de llistat classificatoris, etc.) mitjançant qualsevol mitjà de comunicació (Internet, publicitat, etc.) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de forma expressa a l'organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut a la classificació general i la pròpia del participant, la categoria, la marca esportiva realitzada i la seva imatge. Inscrivint-se a la cursa Agro-Llobera Cursa de Sant Blai autoritza a l'Ajuntament del Palau d'Anglesola i als patrocinadors de la cursa Agro-Llobera Cursa de Sant Blai la publicació de les seves dades i imatges captades dins el marc de l'activitat.

L'Ajuntament del Palau d'Anglesola es compromet a tractar les dades de caràcter personal segons s'estableix al Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia Dels Drets Digitals (LOPDGDD). En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i en l'article 11 de la LOPDGDD s’informa de les següents dades:

Responsable del tractament de les seves dades personals: Ajuntament del Palau d'Anglesola NIF: P2519800C C/ Sant Josep, 1 - 25243 - El Palau d'Anglesola (Lleida) Telèfon: 973601314 ajuntament@elpalaudanglesola.com Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit a l'adreça de correu: dpo@palaudanglesola.cat

Finalitat del tractament de les seves dades: Tractarem les seves dades personals per a la gestió, publicació de llistats classificatoris i les imatges per a fer difusió de la cursa Agro-Llobera Cursa de Sant Blai.

Conservació de les seves dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol·liciti la supressió per part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.

Destinataris: Les seves dades seran tractades per l’Ajuntament del Palau d'Anglesola, Chronos Iter5, S.L. i pels patrocinadors de la cursa Agro-Llobera Cursa de Sant Blai.

Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades, per escrit, a l'adreça de correu: dpo@palaudanglesola.cat, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel present document dóna consentiment a l’Ajuntament del Palau d'Anglesola a captar la seva pròpia imatge, ja sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en què l'afectat resulti clarament identificable. L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de l’Ajuntament del Palau d'Anglesola o una altra empresa delegada estarà limitat al conjunt d'activitats desenvolupades dins l'àmbit de la cursa Agro-Llobera Cursa de Sant Blai i podran ser publicades en qualsevol mitjà de comunicació, a les xarxes socials, web, etc. L’Ajuntament del Palau d'Anglesola es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.

L'organització decidirà qualsevol incidència que no estigui prevista i es reserva el dret de modificar el present reglament fins el dia abans de la cursa per necessitats pròpies.