Reglament de la Cursa

Informació General

1. Cursa oberta a tothom que accepti el present reglament, sense distinció de sexe o nació.

2. Distància 10 km.

3. La cursa es realitzarà el dissabte 3 de Juliol del 2021

4. Les inscripcions s'obriran el dissabte 22 de Maig de 2021, i es tancaran el dimecres 30 de juny del 2021 o fins arribar a les 250 inscripcions.

5. La sortida serà a les 21:30 hores.

6. El preu de la inscripció serà:

  • 15€ fins als 200 primers inscrits

  • 18€ a partir del 200 inscrits

  • Cal sumar 2€ al preu de la inscripció en concepte de lloguer de xip, en cas de no disposar de xip groc

7. Tots els participants rebran una samarreta commemorativa de la cursa. Es podrà escollir model i talla fins màxim el dissabte 5 de juny 2021. A partir d’aquesta data la talla i/o model no estan garantits, tot i que es farà el possible per a que tothom tingui l’opció escollida.

8. L'edat mínima per a participar a la cursa és de 14 anys. A més a més, pels menors d'edat cal presentar l'autorització signada pel pare/mare o tutor/a en el moment de la recollida del dorsal. Podeu descarregar el model d'autorització al formulari d'inscripció d'iter5. L'organització no es fa responsable en cas de falsificació de l'edat. Cal ensenyar el DNI del pare/mare o tutor/a al moment d'entregar l'autorització.

9. És obligatori l’ús de la mascareta a totes les zones de la cursa, excepte mentre els/les participants estiguin corrent, durant l’escalfament o a la cursa, que NO caldrà dur la mascareta posada.

10. No és permetrà a ningú accedir a la zona de sortida sense mascareta, que es podrà retirar just quan es travessi la línia de sortida. Un cop començada la cursa queda prohibit llençar la mascareta a terra, tant al principi com al llarg del recorregut. El corredor l’haurà de conservar, i a l’arribada se l’haurà de tornar a posar.

11. Circuït pla 100% d'asfalt. El recorregut consta de 3 voltes al circuit definit dins del polígon industrial del Palau d’Anglesola (veure Circuit)

12. Sortida de la Plaça de la República (Carrer de l’Hospitalet).

13. El dorsal i l'obsequi es podran recollir durant el mateix dia de la cursa fins a 30 minuts abans de començar la cursa a la zona habilitada a la Plaça de la República.

14. S’oferirà el servei de guarda-roba. El guarda-roba estarà instal·lat a la zona de la Plaça de la República.

15. Avituallament líquid aproximadament a la meitat de la cursa

16. La cursa es donarà per acabada 1 hora i 20 minuts després d'haver-la començat.

17. Segment cronometrat. La cursa constarà d’un segment cronometrat entre el punt de sortida i un punt del circuit a uns 600m de distància. Aquest segment tindrà una classificació paral·lela a la de la cursa on hi constarà el millor temps de cadascun dels tres cops que el corredor/a passi pel segment. Cal completar la cursa per a que es consideri el temps.

18. Categories:

  • Podi General: 1r, 2n i 3r classificats masculí i femení

  • Segment Cronometrat: 1r classificat masculí i femení

19. La cursa es pot suspendre per causes meteorològiques molt adverses o motius greus de força major. En aquests casos l'organització comunicarà als participants pels mitjans adients el nou dia i hora de celebració de la cursa.

20. Les reclamacions es faran per escrit, una vegada s'hagi acabat les cursa, previ dipòsit de 30 €, i la decisió de l'organització serà inapel·lable.

21. L'organització declina tota responsabilitat en quan als diferents perjudicis que la participació en les curses pot aportar als inscrits.

22. No s'admetrà en cap cas la devolució de la inscripció. Només s'admetran canvis de qualsevol dada associada a les inscripcions fins a 24 hores abans del tancament del període de inscripcions que figura en el reglament de la cursa. A partir de l'últim dia del període de inscripcions fixat, no s'acceptarà cap tipus de modificació.

23. Les inscripcions el dia de la cursa (si en queden) tindran un cost de 20€.

24. Els canvis en la inscripció el dia de la cursa tindran un cost de gestió de 5€.


Protocol COVID

25. Segons la normativa aplicable en el moment d’elaborar aquest reglament, aquesta es farà en grups de màxim 6 persones i mantenint la distància de seguretat. Tot i això, el protocol de sortida es pot veure modificat d’acord a la normativa de la Generalitat vigent en el moment de la cursa.

26. Per protocol COVID-19 no hi haurà servei de dutxes. WCs disponibles al pavelló poliesportiu del Palau d'Anglesola.

27. En el procés d’inscripció, els participants hauran d’acceptar la declaració d’autoresponsabilitat assegurant que en aquest moment estan lliures de covid-19, i que en el cas que el dia abans de la cursa o el mateix dia tinguessin símptomes o confirmació d’infecció, renunciarien a presentar-se a la sortida de la prova.

28. L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol punt d’aquest reglament fins els moment de l’inici de la cursa, per tal d’adaptar-lo a la normativa COVID vigent.


Drets d’imatge i tractament de dades personals

29. L'organització es reserva el dret de fer ús de les imatges dels participants preses durant la cursa i les activitats relacionades amb la mateixa per la seva promoció.

30. A l'inscriure's a la cursa Agro-Llobera Palau Night Run by Cursa de Sant Blai , els participants donen el seu consentiment per a que l’Ajuntament del Palau d'Anglesola i Iter5, per si mateixos o mitjançant terceres entitats, tractin automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva o promocional, les seves dades de caràcter personal.

31. Informem que dins del marc de l'activitat en la qual s'inscriu es captaran imatges i poden ser publicades per a fer-ne difusió. Així mateix i d'acord amb els interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la cursa Agro-Llobera Palau Night Run by Cursa de Sant Blai per tot el món (reproducció de fotografies de la prova, publicació de llistat classificatoris, etc.) mitjançant qualsevol mitjà de comunicació (Internet, publicitat, etc.) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de forma expressa a l'organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut a la classificació general i la pròpia del participant, la categoria, la marca esportiva realitzada i la seva imatge. Inscrivint-se a la cursa Agro-Llobera Palau Night Run by Cursa de Sant Blai autoritza a l'Ajuntament del Palau d'Anglesola i als patrocinadors de la cursa Agro-Llobera Palau Night Run by Cursa de Sant Blai la publicació de les seves dades i imatges captades dins el marc de l'activitat.

L'Ajuntament del Palau d'Anglesola es compromet a tractar les dades de caràcter personal segons s'estableix al Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia Dels Drets Digitals (LOPDGDD). En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i en l'article 11 de la LOPDGDD s’informa de les següents dades:

Responsable del tractament de les seves dades personals: Ajuntament del Palau d'Anglesola NIF: P2519800C C/ Sant Josep, 1 - 25243 - El Palau d'Anglesola (Lleida) Telèfon: 973601314 ajuntament@elpalaudanglesola.com Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit a l'adreça de correu: dpo@palaudanglesola.cat

Finalitat del tractament de les seves dades: Tractarem les seves dades personals per a la gestió, publicació de llistats classificatoris i les imatges per a fer difusió de la cursa Agro-Llobera Palau Night Run by Cursa de Sant Blai .

Conservació de les seves dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol·liciti la supressió per part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.

Destinataris: Les seves dades seran tractades per l’Ajuntament del Palau d'Anglesola, Chronos Iter5, S.L. i pels patrocinadors de la cursa Agro-Llobera Palau Night Run by Cursa de Sant Blai .

Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades, per escrit, a l'adreça de correu: dpo@palaudanglesola.cat, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel present document dóna consentiment a l’Ajuntament del Palau d'Anglesola a captar la seva pròpia imatge, ja sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en què l'afectat resulti clarament identificable. L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de l’Ajuntament del Palau d'Anglesola o una altra empresa delegada estarà limitat al conjunt d'activitats desenvolupades dins l'àmbit de la cursa Agro-Llobera Palau Night Run by Cursa de Sant Blai i podran ser publicades en qualsevol mitjà de comunicació, a les xarxes socials, web, etc. L’Ajuntament del Palau d'Anglesola es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.

L'organització decidirà qualsevol incidència que no estigui prevista i es reserva el dret de modificar el present reglament fins el dia abans de la cursa per necessitats pròpies.